Toimivat ja esteettiset hammasproteesit

Hyvä hammasproteesi on käyttäjälleen lähes huomaamaton.

Se pysyy hyvin suussa ja sillä on helppo syödä. Se ei haittaa puhetta eikä tuota kipua, ja se kohentaa käyttäjänsä ulkonäköä.

Hyvä hammasproteesi tukee hyvinvointia ja parantaa elämänlaatua.

Hammasproteesien valmistus aloitetaan suun ja limakalvojen terveyden tarkistuksella. Mahdollisten vanhojen jo olemassaolevian proteesien kunto arvioidaan ja erikoishammasteknikko tekee hoitosuunnitelman. Vanhat proteesit voivat olla vielä käyttökelpoiset ja niiden pohjustaminen tai korjaaminen on suositeltavaa.

Proteesihampaat kuluvat käytössä ja ajan kuluessa proteesimateriaali alkaa kerätä epäpuhtauksia, jolloin proteesit tulee uusia kokonaisuudessaan. Hoidon tavoitteet ja aikataulu sovitaan yksilöllisesti yhdessä asiakkaan kanssa.

Tarvittaessa ohjaus hammaslääkäriin

Tarvittaessa erikoishammasteknikko ohjaa asiakkaan hammaslääkärin vastaanotolle.

Hammaslääkäri hoitaa suun sairauksia ja vastaa osaproteesien valmistuksesta. Hammaslääkärin kanssa yhteistyössä haetaan ratkaisu, jolla proteesien pysyvyyttä saadaan parannettua, kuten implanttikantoiset hammasproteesit.

Jos hampaita joudutaan poistamaan, proteesi voidaan nopeimmillaan asentaa suuhun välittömästi poistojen jälkeen. Hoito voidaan tarvittaessa tehdä kevytnukutuksessa.

Hammasproteesin teettäminen erikoishammasteknikolla

Terveestä suusta otetaan jäljennökset, joiden avulla yksilöllinen hammasproteesi valmistetaan.

Tapauksesta riippuen proteesia sovitetaan joko kerran tai useammin, jotta sen toiminnallisuus ja ulkonäkö vastaavat asetettuja tavoitteita. Käyntejä erikoishammasteknikon luona tulee noin 3-4.

Ensimmäisellä käyntikerralla käydään läpi suun tilanne ja suunnitellaan hoito. Jos päädytään uuden hammasproteesin valmistukseen, otetaan suusta jäljennökset pehmeällä jäljennösaineella. Jäljennöksistä valetaan kipsimallit, joihin limakalvojen muodot mallintuvat.

Seuraavalla käynnillä erikoishammasteknikko määrittää purennan hammaslaboratoriossa valmistettujen vahakaavioiden avulla. Tämän vaiheen avulla saadaan rekisteröityä purentataso ja proteesihampaiden sijainti.
Hampaan väri ja muoto määritetään asiakkaan toiveiden tai vanhan valokuvan avulla. Hampaanvärin määrityksen apuna voidaan käyttää vanhoja hammasproteeseja, joten ne on syytä ottaa aina mukaan erikoishammasteknikon vastaanotolle.

Kolmannella käynnillä sovitetaan hammasasettelua. Hammasproteesista on tehty lopullista proteesia vastaava malli, jossa proteesihampaat on kiinnitetty vahaan. Tämän avulla nähdään miten suunniteltu hammasproteesi toimii suussa ja tehdään tarvittavat muutokset.

Viimeisellä käynnillä uusi hammasproteesi on valmis. Erikoishammasteknikko tarkistaa proteesin toimivuuden suussa ja tekee siihen tarvittaessa vielä viimeiset hionnat.

Joissakin tapauksissa prosessia voidaan nopeuttaa yhdistämällä käyntikertoja joko käyttämällä vanhoja hammasproteeseja apuna tai tekemällä useita vaiheita saman käynnin aikana.

Nämä kaikki toimenpiteet voimme tehdä myös koti- ja palvelutalokäyntien yhteydessä.

Uusi hammasproteesi

Uuden hammasproteesin käyttöönotto vaatii yleensä hieman totuttelua. Puhe ja syöminen voivat tuntua erilaiselta kuin aiemmin. Tähän tottuu kuitenkin yleensä nopeasti.

Jos uusi hammasproteesi aiheuttaa kipua limakalvoissa, on paras tulla mahdollisimman nopeasti erikoishammasteknikon jälkitarkastukseen. Painokohdat saadaan korjattua helposti pienellä hionnalla.

Erikoishammasteknikko auttaa mielellään kaikissa esiin tulevissa hammasproteesiasioissa myös uuden proteesin käyttöönoton jälkeen.

Meiltä saat proteesitöihin tyytyväisyystakuun ja hintaamme sisältyy aina maksuton tarkastus erikoishammasteknikon vastaanotolla ja mahdolliset jälkikäynnit.

”Onni on toimiva hammasproteesi!”